پروژه

1

په انډونیزیا کې تخت لفټور

2

په یوګانډا کې تخته کونکی

3

په ازبکستان کې درې لفټور

4

په زامبیا کې تخته کونکی

5

په اردن کې تخته کونکی

6

په کولمبیا کې درې لفټور

7

په کینیا کې تخته کونکی

8

په پاکستان کې تخته کونکی

9

په عمان کې تا لفټور

10

په ویتنام کې تخته کونکی

11

په سعودي عربستان کې تخته کونکی

1210

په نایجیریا کې تخته کونکی

13

په دوبۍ کې تخته کونکی

14

په عمان کې تا لفټور

15

په قزاقستان کې درې لفټور

16

په بنګال کې تخته کونکی